Macedonian Post Tracking

服务网点国际件在线寄

马其顿(Macedonian Post)

МИСИЈА

Мисијата на Македонска пошта е квалитетно и ефикасно да ги задоволи потребите на корисниците со постојните и нови поштенски, поштенско-финансиски и други услуги, по фер и разумни цени за сите корисници, водејќи притоа сметка за стабилноста на компанијата и мотивираноста на своите вработени.

ВИЗИЈА

Визијата на Македонска пошта е да биде високопрофесионална, кориснички ориентирана, конкурентна, профитабилна, препознатлива и почитувана компанија со посветени и мотивирани вработени, одговорна кон корисниците и општеството.

国际寄件业务咨询

电话咨询:4000000387
0755-86071565

邮件咨询:fisher_li@kingdee.com

QQ咨询:1516129606